For virksomheder – EUD-elever (under 25 år) - Løn

Lønperioder og elevlønninger pr. uge

Kontraktperioden for er opdelt i op til 4 lønperioder. Længden på den første lønperiode er variabel. De tre næste er hver på et år. Man skal altid tage udgangspunkt i uddannelsesaftalens afslutningstidspunkt. (Lønperiode 4 starter således præcist et år før udlæringstidspunktet). 

Man skal være meget opmærksom på, hvornår eleven skifter lønperiode, og hvornår lønnen i den enkelte lønperiode reguleres (hvert år i den uge, hvor 1. marts indgår. 

Løn pr. uge

Bygningsmaler / Skiltetekniker

Autolakerer

Lønperiode 1 pr. 1. marts 2018

2.038,81 kr.

2.103,19 kr.

Lønperiode 2 pr. 1. marts 2018

2.621,35 kr.

2.773,73 kr.

Lønperiode 3 pr. 1. marts 2018

3.276,68 kr.

3.679,46 kr.

Lønperiode 4 pr. 1. marts 2018

3.786,37 kr.

4.425,75 kr.

 

 

Frivalgskonto: Der skal indsættes 0,7% af den ferieberettigede løn

Bygningsmalerelever, som arbejder i uorganiserede virksomheder, følger Danske Malermestres overenskomst med Malerforbundet i Danmark. 

Samtlige skilteteknikerelever følger også overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet. 

Autolakererelever, som arbejder i uorganiserede virksomheder, følger Autobranchens Arbejdsgiverforenings overenskomst med Malerforbundet i Danmark.