Befordring og ophold på skolehjem

Befordring

Under praktikopholdene følger du overenskomstens regler om kørepenge. 

Under skoleophold skal virksomheden betale, hvad det koster dig at komme til skolen med billigste offentlige transportmiddel. Det er en betingelse, at afstanden er over 10 km hver vej. 

Hvis du bor på skolehjem, skal virksomheden betale for din start- og sluttransport samt for dine ud- og hjemrejser i weekenderne. 

Skolehjem

Virksomheden skal betale dit ophold på skolehjem. En betingelse herfor er, at transporttiden mellem dit hjem og nærmeste skole er mindst 5 kvarter. 

Du får også dækket opholdsudgifterne, hvis du og virksomheden har aftalt, at du skal gå på en skole, som ikke er den nærmeste skole.