Arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om en ekstraordinær løntilskudsordning

03.07.2020

I lyset af ”Corona-situationen” har arbejdsmarkedets parter og regeringen indgået en aftale om en ekstraordinær løntilskudsordning, som gælder for perioden 1. maj til 31. december 2020:

  • Private virksomheder vil resten af 2020 få dækket 75 % af deres igangværende lærlinges løn.
  • Der ydes et løntilskud på 45 % ved indgåelse af nye korte uddannelsesaftaler.
  • Der ydes et løntilskud på 90 % ved indgåelse af ordinære uddannelsesaftaler.
  • Alle arbejdsgivere på både det offentlige og private område får desuden forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 procent i 2. halvår af 2020.

Der skal ikke søges om tilskud. AUB (Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag) udbetaler automatisk.

Tilbage til nyheder