Så er der igen åbnet for tilskud fra MALKOM på bygningsmalerområdet

21.12.2018

Som bekendt yder kompetencefonden MALKOM tilskud til efteruddannelsesaktiviteter for medlemmer af Danske Malermestre og til virksomheder, som har tiltrådt overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet. I denne overenskomst (§18) er anført, at der alene ydes tilskud, så længe der er midler i fonden. Gennem de senere år, har der været et stort træk på fonden, og vi er nu i den situation, at der er begrænsede midler i fonden.

På den baggrund stoppede MALKOM i oktober 2018 med at yde tilskud til aktiviteter på bygningsmalerområdet.

En enig bestyrelse har på sit møde den 18. december besluttet på ny at åbne for tilskud. Det maksimale løntilskud nedsættes fra 170,- kr. pr. time til 150,- kr. pr. time.

Virksomheder, som har modtaget over 50.000,- kr. i tilskud i 2018, kan først søge om tilskud til deltagelse i kurser, som er afholdt efter den 1. april 2019.

Bestyrelsen arbejder stadig på at få etableret en permanent løsning, som præsenteres inden den 1. april 2019.

 

Med venlig hilsen

Per Vangekjær
Formand

Tilbage til nyheder