PRAKTIK LOGBOG

 

 

Elevens navn

CPR

Virksomhed

CVR

 

 

 

 

LÆRLING- OG VIRKSOMHEDSVURDERING

for perioden frem til Hovedforløb 1 A

  H1A   H1B   H2A   H2B   H3

Skemaet udfyldes (med det valgte bogstav fra listen nedenfor) først af lærlingen og efterfølgende af den praktikansvarlige. Skemaet skal benyttes som udgangspunkt for en samtale (se afsnittet ”Lærlingesamtaler”) om lærlingens standpunkt. Skemaet underskrives og medbringes på skoleopholdet.

Lærlingen arbejder: D Oplæring ikke startet C På begynderniveau B Godt A Selvstændigt

 

1. Sikkerhed og miljø   D C B A
Lærlingen kan ud fra sin viden om brancherådsvejledning for autolakerere indgå i arbejdet med ATEX, VOC og vedligeholdelse af APV Elev
Virksomhed
Lærlingen kan vælge og anvende korrekte personlige værnemidler Elev
Virksomhed

 

2. Overfladevurdering   D C B A
Lærlingen kan analysere forskellige overflader og vurdere skadeomfang med henblik på procesfor­løb Elev
Virksomhed

 

3. Afdækning   D C B A
Lærlingen kan foretage almindeligt forekommende afdækningsopgaver Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage afdækningsopgaver i forbindelse med ind- og udvendig lakering Elev
Virksomhed

 

4. Behandlingsprocesser   D C B A
Lærlingen kan foretage afvaskning Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage reparation af plastdele Elev
Virksomhed
Lærlingen kan vælge og anvende relevante slibeværktøjer og slibematerialer Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage grunding Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage spartling Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage korrosionsbeskyttelse Elev
Virksomhed
Lærlingen kan påføre fylder Elev
Virksomhed
Lærlingen kan påføre non-sanding Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage sealing Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage klargøring af emne og kabine til lakering Elev
Virksomhed
Lærlingen kan klargøre produkter til lakering Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage lakering med fler-lags effektlakker Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage sammensprøjtning med forskellige tekniker Elev
Virksomhed
Lærlingen kan udføre afdækning til flere farver Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage klargøring til aflevering (herunder polering og lakbeskyttelse) Elev
Virksomhed

 

5. Farver   D C B A
Lærlingen kan foretage farveanalyse, farveblanding og farvetilpasning Elev
Virksomhed

 

6. Kvalitetssikring   D C B A
Lærlingen kan kvalitetssikre eget arbejde (fra planlægning over arbejdsprocesser til slutresultat) Elev
Virksomhed
Lærlingen kan arbejde efter tekniske anvisninger Elev
Virksomhed
Lærlingen har forståelse for afleveringsfrister og workflowet i et autolakereri Elev
Virksomhed
Lærlingen har forståelse for og indsigt i forskellige kvalitets- og standardnormer Elev
Virksomhed
Lærlingen kan planlægge sine egne efter- og videreuddannelsesmuligheder via en personlig uddannelsesplan Elev
Virksomhed

 

7. Kundebetjening   D C B A
Lærlingen kan indgå i samarbejde med samarbejdspartnere og leverandører og indgå i vej­ledning af værkstedets kunder Elev
Virksomhed

 

8. Prissætning   D C B A
Lærlingen har opnået et grundlæggende kendskab til de programmer, som benyttes til at foretage omkostnings- og prisberegning Elev
Virksomhed

 

Skolemeddelelser til/fra virksomheden og lærlingen

 

Praktikum 1 - Til og med Hovedforløb 1 A

Afdækning og bundarbejde

Skemaets første del udfyldes af den praktikansvarlige og lærlingen – anden del af skolen.

Hvilke praktikmål indgår i lærlingens praktikumprojekt?  
Afdækning
Behandlingsprocesser
Kvalitetssikring
Sikkerhed og miljø
Andet

Projektevaluering (udfyldes af skolen):

 

Lærlingen har opnået en eller flere af følgende kompetencer via praktikumforløbet:  
Lærlingen kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling, planlægge sit arbejde og anvende it til tidsnormering, prissætning samt til udførelsen af faglige arbejdsopgaver.
Lærlingen kan identificere muligheder for forbedring af materialer, værktøj, teknikker m.v. og deltage i udvikling af faget, herunder innovativt anvende viden om faktorer, som skaber teknologisk udvikling, produktudvikling og nye markeder.
Lærlingen kan dels identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet og udarbejde forslag til løsning af disse, dels arbejde med sundhed og trivsel, så eleven er i stand til at varetage fagets arbejdsopgaver.
Lærlingen kan koble fagets teori og praksis ved hjælp af praktikumopgaver.
Lærlingen kan på baggrund af en forståelse af de enkelte processer (fra start til slut) i en arbejdsopgave planlægge sit arbejde og efterfølgende foretage den optimale sammensætning af værktøj, udstyr, materialer og teknikker inden for følgende områder:
 1. Sprøjte- og tørreteknikker.
 2. Klargøring af emner, som skal behandles.
 3. Procesopbygning til afsluttende færdiglakering med forskellige materialer.
 4. Kvalitetssikring af eget arbejde (fra planlægning over arbejdsprocesser til arbejdsresultat) ud fra gældende normer og standarder.


Dato og elevens underskrift Dato og virksomhedens underskrift Dato og skolens underskrift

 

 

 

 

PRAKTIK LOGBOG

 

 

Elevens navn

CPR

Virksomhed

CVR

 

 

 

 

LÆRLING- OG VIRKSOMHEDSVURDERING

for perioden frem til Hovedforløb 1 B

  H1A   H1B   H2A   H2B   H3

Skemaet udfyldes (med det valgte bogstav fra listen nedenfor) først af lærlingen og efterfølgende af den praktikansvarlige. Skemaet skal benyttes som udgangspunkt for en samtale (se afsnittet ”Lærlingesamtaler”) om lærlingens standpunkt. Skemaet underskrives og medbringes på skoleopholdet.

Lærlingen arbejder: D Oplæring ikke startet C På begynderniveau B Godt A Selvstændigt

 

1. Sikkerhed og miljø   D C B A
Lærlingen kan ud fra sin viden om brancherådsvejledning for autolakerere indgå i arbejdet med ATEX, VOC og vedligeholdelse af APV Elev
Virksomhed
Lærlingen kan vælge og anvende korrekte personlige værnemidler Elev
Virksomhed

 

2. Overfladevurdering   D C B A
Lærlingen kan analysere forskellige overflader og vurdere skadeomfang med henblik på procesfor­løb Elev
Virksomhed

 

3. Afdækning   D C B A
Lærlingen kan foretage almindeligt forekommende afdækningsopgaver Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage afdækningsopgaver i forbindelse med ind- og udvendig lakering Elev
Virksomhed

 

4. Behandlingsprocesser   D C B A
Lærlingen kan foretage afvaskning Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage reparation af plastdele Elev
Virksomhed
Lærlingen kan vælge og anvende relevante slibeværktøjer og slibematerialer Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage grunding Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage spartling Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage korrosionsbeskyttelse Elev
Virksomhed
Lærlingen kan påføre fylder Elev
Virksomhed
Lærlingen kan påføre non-sanding Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage sealing Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage klargøring af emne og kabine til lakering Elev
Virksomhed
Lærlingen kan klargøre produkter til lakering Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage lakering med fler-lags effektlakker Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage sammensprøjtning med forskellige tekniker Elev
Virksomhed
Lærlingen kan udføre afdækning til flere farver Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage klargøring til aflevering (herunder polering og lakbeskyttelse) Elev
Virksomhed

 

5. Farver   D C B A
Lærlingen kan foretage farveanalyse, farveblanding og farvetilpasning Elev
Virksomhed

 

6. Kvalitetssikring   D C B A
Lærlingen kan kvalitetssikre eget arbejde (fra planlægning over arbejdsprocesser til slutresultat) Elev
Virksomhed
Lærlingen kan arbejde efter tekniske anvisninger Elev
Virksomhed
Lærlingen har forståelse for afleveringsfrister og workflowet i et autolakereri Elev
Virksomhed
Lærlingen har forståelse for og indsigt i forskellige kvalitets- og standardnormer Elev
Virksomhed
Lærlingen kan planlægge sine egne efter- og videreuddannelsesmuligheder via en personlig uddannelsesplan Elev
Virksomhed

 

7. Kundebetjening   D C B A
Lærlingen kan indgå i samarbejde med samarbejdspartnere og leverandører og indgå i vej­ledning af værkstedets kunder Elev
Virksomhed

 

8. Prissætning   D C B A
Lærlingen har opnået et grundlæggende kendskab til de programmer, som benyttes til at foretage omkostnings- og prisberegning Elev
Virksomhed

 

Skolemeddelelser til/fra virksomheden og lærlingen

 Dato og elevens underskrift Dato og virksomhedens underskrift Dato og skolens underskrift

 

 

 

 

PRAKTIK LOGBOG

 

 

Elevens navn

CPR

Virksomhed

CVR

 

 

 

 

LÆRLING- OG VIRKSOMHEDSVURDERING

for perioden frem til Hovedforløb 2 A

  H1A   H1B   H2A   H2B   H3

Skemaet udfyldes (med det valgte bogstav fra listen nedenfor) først af lærlingen og efterfølgende af den praktikansvarlige. Skemaet skal benyttes som udgangspunkt for en samtale (se afsnittet ”Lærlingesamtaler”) om lærlingens standpunkt. Skemaet underskrives og medbringes på skoleopholdet.

Lærlingen arbejder: D Oplæring ikke startet C På begynderniveau B Godt A Selvstændigt

 

1. Sikkerhed og miljø   D C B A
Lærlingen kan ud fra sin viden om brancherådsvejledning for autolakerere indgå i arbejdet med ATEX, VOC og vedligeholdelse af APV Elev
Virksomhed
Lærlingen kan vælge og anvende korrekte personlige værnemidler Elev
Virksomhed

 

2. Overfladevurdering   D C B A
Lærlingen kan analysere forskellige overflader og vurdere skadeomfang med henblik på procesfor­løb Elev
Virksomhed

 

3. Afdækning   D C B A
Lærlingen kan foretage almindeligt forekommende afdækningsopgaver Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage afdækningsopgaver i forbindelse med ind- og udvendig lakering Elev
Virksomhed

 

4. Behandlingsprocesser   D C B A
Lærlingen kan foretage afvaskning Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage reparation af plastdele Elev
Virksomhed
Lærlingen kan vælge og anvende relevante slibeværktøjer og slibematerialer Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage grunding Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage spartling Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage korrosionsbeskyttelse Elev
Virksomhed
Lærlingen kan påføre fylder Elev
Virksomhed
Lærlingen kan påføre non-sanding Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage sealing Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage klargøring af emne og kabine til lakering Elev
Virksomhed
Lærlingen kan klargøre produkter til lakering Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage lakering med fler-lags effektlakker Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage sammensprøjtning med forskellige tekniker Elev
Virksomhed
Lærlingen kan udføre afdækning til flere farver Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage klargøring til aflevering (herunder polering og lakbeskyttelse) Elev
Virksomhed

 

5. Farver   D C B A
Lærlingen kan foretage farveanalyse, farveblanding og farvetilpasning Elev
Virksomhed

 

6. Kvalitetssikring   D C B A
Lærlingen kan kvalitetssikre eget arbejde (fra planlægning over arbejdsprocesser til slutresultat) Elev
Virksomhed
Lærlingen kan arbejde efter tekniske anvisninger Elev
Virksomhed
Lærlingen har forståelse for afleveringsfrister og workflowet i et autolakereri Elev
Virksomhed
Lærlingen har forståelse for og indsigt i forskellige kvalitets- og standardnormer Elev
Virksomhed
Lærlingen kan planlægge sine egne efter- og videreuddannelsesmuligheder via en personlig uddannelsesplan Elev
Virksomhed

 

7. Kundebetjening   D C B A
Lærlingen kan indgå i samarbejde med samarbejdspartnere og leverandører og indgå i vej­ledning af værkstedets kunder Elev
Virksomhed

 

8. Prissætning   D C B A
Lærlingen har opnået et grundlæggende kendskab til de programmer, som benyttes til at foretage omkostnings- og prisberegning Elev
Virksomhed

 

Skolemeddelelser til/fra virksomheden og lærlingen

 

Praktikum 2 - Til og med Hovedforløb 2 A

Bundarbejde

Skemaets første del udfyldes af den praktikansvarlige og lærlingen – anden del af skolen.

Hvilke praktikmål indgår i lærlingens praktikumprojekt?  
Afdækning
Behandlingsprocesser
Kvalitetssikring
Overfladevurdering
Sikkerhed og miljø
Andet

Projektevaluering (udfyldes af skolen):

 

Lærlingen har opnået en eller flere af følgende kompetencer via praktikumforløbet:  
Lærlingen kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling, planlægge sit arbejde og anvende it til tidsnormering, prissætning samt til udførelsen af faglige arbejdsopgaver.
Lærlingen kan foretage farveanalyse, farveblanding og farvetilpasning med de mest aktuelle værktøjer og elektroniske hjælpemidler under hensyn til farvernes fysiske og blandingsmæssige egenskaber.
Lærlingen kan dels identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet og udarbejde forslag til løsning af disse, dels arbejde med sundhed og trivsel, så eleven er i stand til at varetage fagets arbejdsopgaver.
Lærlingen kan koble fagets teori og praksis ved hjælp af praktikumopgaver.
Lærlingen kan på baggrund af en forståelse af de enkelte processer (fra start til slut) i en arbejdsopgave planlægge sit arbejde og efterfølgende foretage den optimale sammensætning af værktøj, udstyr, materialer og teknikker inden for følgende områder:
 1. Sprøjte- og tørreteknikker.
 2. Klargøring af emner, som skal behandles.
 3. Af- og påmontering af øvrige karrosseridele.
 4. Procesopbygning til afsluttende færdiglakering med forskellige materialer.
 5. Finish med forskellige efterbehandlingsmetoder.
 6. Kvalitetssikring af eget arbejde (fra planlægning over arbejdsprocesser til arbejdsresultat) ud fra gældende normer og standarder.


Dato og elevens underskrift Dato og virksomhedens underskrift Dato og skolens underskrift

 

 

 

 

PRAKTIK LOGBOG

 

 

Elevens navn

CPR

Virksomhed

CVR

 

 

 

 

LÆRLING- OG VIRKSOMHEDSVURDERING

for perioden frem til Hovedforløb 2 B

  H1A   H1B   H2A   H2B   H3

Skemaet udfyldes (med det valgte bogstav fra listen nedenfor) først af lærlingen og efterfølgende af den praktikansvarlige. Skemaet skal benyttes som udgangspunkt for en samtale (se afsnittet ”Lærlingesamtaler”) om lærlingens standpunkt. Skemaet underskrives og medbringes på skoleopholdet.

Lærlingen arbejder: D Oplæring ikke startet C På begynderniveau B Godt A Selvstændigt

 

1. Sikkerhed og miljø   D C B A
Lærlingen kan ud fra sin viden om brancherådsvejledning for autolakerere indgå i arbejdet med ATEX, VOC og vedligeholdelse af APV Elev
Virksomhed
Lærlingen kan vælge og anvende korrekte personlige værnemidler Elev
Virksomhed

 

2. Overfladevurdering   D C B A
Lærlingen kan analysere forskellige overflader og vurdere skadeomfang med henblik på procesfor­løb Elev
Virksomhed

 

3. Afdækning   D C B A
Lærlingen kan foretage almindeligt forekommende afdækningsopgaver Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage afdækningsopgaver i forbindelse med ind- og udvendig lakering Elev
Virksomhed

 

4. Behandlingsprocesser   D C B A
Lærlingen kan foretage afvaskning Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage reparation af plastdele Elev
Virksomhed
Lærlingen kan vælge og anvende relevante slibeværktøjer og slibematerialer Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage grunding Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage spartling Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage korrosionsbeskyttelse Elev
Virksomhed
Lærlingen kan påføre fylder Elev
Virksomhed
Lærlingen kan påføre non-sanding Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage sealing Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage klargøring af emne og kabine til lakering Elev
Virksomhed
Lærlingen kan klargøre produkter til lakering Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage lakering med fler-lags effektlakker Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage sammensprøjtning med forskellige tekniker Elev
Virksomhed
Lærlingen kan udføre afdækning til flere farver Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage klargøring til aflevering (herunder polering og lakbeskyttelse) Elev
Virksomhed

 

5. Farver   D C B A
Lærlingen kan foretage farveanalyse, farveblanding og farvetilpasning Elev
Virksomhed

 

6. Kvalitetssikring   D C B A
Lærlingen kan kvalitetssikre eget arbejde (fra planlægning over arbejdsprocesser til slutresultat) Elev
Virksomhed
Lærlingen kan arbejde efter tekniske anvisninger Elev
Virksomhed
Lærlingen har forståelse for afleveringsfrister og workflowet i et autolakereri Elev
Virksomhed
Lærlingen har forståelse for og indsigt i forskellige kvalitets- og standardnormer Elev
Virksomhed
Lærlingen kan planlægge sine egne efter- og videreuddannelsesmuligheder via en personlig uddannelsesplan Elev
Virksomhed

 

7. Kundebetjening   D C B A
Lærlingen kan indgå i samarbejde med samarbejdspartnere og leverandører og indgå i vej­ledning af værkstedets kunder Elev
Virksomhed

 

8. Prissætning   D C B A
Lærlingen har opnået et grundlæggende kendskab til de programmer, som benyttes til at foretage omkostnings- og prisberegning Elev
Virksomhed

 

Skolemeddelelser til/fra virksomheden og lærlingen

 Dato og elevens underskrift Dato og virksomhedens underskrift Dato og skolens underskrift

 

 

 

 

PRAKTIK LOGBOG

 

 

Elevens navn

CPR

Virksomhed

CVR

 

 

 

 

LÆRLING- OG VIRKSOMHEDSVURDERING

for perioden frem til Hovedforløb 3

  H1A   H1B   H2A   H2B   H3

Skemaet udfyldes (med det valgte bogstav fra listen nedenfor) først af lærlingen og efterfølgende af den praktikansvarlige. Skemaet skal benyttes som udgangspunkt for en samtale (se afsnittet ”Lærlingesamtaler”) om lærlingens standpunkt. Skemaet underskrives og medbringes på skoleopholdet.

Lærlingen arbejder: D Oplæring ikke startet C På begynderniveau B Godt A Selvstændigt

 

1. Sikkerhed og miljø   D C B A
Lærlingen kan ud fra sin viden om brancherådsvejledning for autolakerere indgå i arbejdet med ATEX, VOC og vedligeholdelse af APV Elev
Virksomhed
Lærlingen kan vælge og anvende korrekte personlige værnemidler Elev
Virksomhed

 

2. Overfladevurdering   D C B A
Lærlingen kan analysere forskellige overflader og vurdere skadeomfang med henblik på procesfor­løb Elev
Virksomhed

 

3. Afdækning   D C B A
Lærlingen kan foretage almindeligt forekommende afdækningsopgaver Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage afdækningsopgaver i forbindelse med ind- og udvendig lakering Elev
Virksomhed

 

4. Behandlingsprocesser   D C B A
Lærlingen kan foretage afvaskning Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage reparation af plastdele Elev
Virksomhed
Lærlingen kan vælge og anvende relevante slibeværktøjer og slibematerialer Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage grunding Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage spartling Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage korrosionsbeskyttelse Elev
Virksomhed
Lærlingen kan påføre fylder Elev
Virksomhed
Lærlingen kan påføre non-sanding Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage sealing Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage klargøring af emne og kabine til lakering Elev
Virksomhed
Lærlingen kan klargøre produkter til lakering Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage lakering med fler-lags effektlakker Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage sammensprøjtning med forskellige tekniker Elev
Virksomhed
Lærlingen kan udføre afdækning til flere farver Elev
Virksomhed
Lærlingen kan foretage klargøring til aflevering (herunder polering og lakbeskyttelse) Elev
Virksomhed

 

5. Farver   D C B A
Lærlingen kan foretage farveanalyse, farveblanding og farvetilpasning Elev
Virksomhed

 

6. Kvalitetssikring   D C B A
Lærlingen kan kvalitetssikre eget arbejde (fra planlægning over arbejdsprocesser til slutresultat) Elev
Virksomhed
Lærlingen kan arbejde efter tekniske anvisninger Elev
Virksomhed
Lærlingen har forståelse for afleveringsfrister og workflowet i et autolakereri Elev
Virksomhed
Lærlingen har forståelse for og indsigt i forskellige kvalitets- og standardnormer Elev
Virksomhed
Lærlingen kan planlægge sine egne efter- og videreuddannelsesmuligheder via en personlig uddannelsesplan Elev
Virksomhed

 

7. Kundebetjening   D C B A
Lærlingen kan indgå i samarbejde med samarbejdspartnere og leverandører og indgå i vej­ledning af værkstedets kunder Elev
Virksomhed

 

8. Prissætning   D C B A
Lærlingen har opnået et grundlæggende kendskab til de programmer, som benyttes til at foretage omkostnings- og prisberegning Elev
Virksomhed

 

Skolemeddelelser til/fra virksomheden og lærlingen

 

Praktikum 3 - Til og med Hovedforløb 3

Skadesreparation

Skemaets første del udfyldes af den praktikansvarlige og lærlingen – anden del af skolen.

Hvilke praktikmål indgår i lærlingens praktikumprojekt?  
Afdækning
Behandlingsprocesser
Farver
Kundebetjening
Kvalitetssikring
Overfladevurdering
Sikkerhed og miljø

Projektevaluering (udfyldes af skolen):

 

Lærlingen har opnået en eller flere af følgende kompetencer via praktikumforløbet:  
Lærlingen kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling, planlægge sit arbejde og anvende it til tidsnormering, prissætning samt til udførelsen af faglige arbejdsopgaver.
Lærlingen kan foretage farveanalyse, farveblanding og farvetilpasning med de mest aktuelle værktøjer og elektroniske hjælpemidler under hensyn til farvernes fysiske og blandingsmæssige egenskaber.
Lærlingen kan identificere muligheder for forbedring af materialer, værktøj, teknikker m.v. og deltage i udvikling af faget, herunder innovativt anvende viden om faktorer, som skaber teknologisk udvikling, produktudvikling og nye markeder.
Lærlingen kan identificere forskellige typer industriel overfladebehandling med tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger, materialer, anlæg og maskiner, påføringsmetoder, kontrol- og kvalitetsprocedurer samt reparation og vedligeholdelse.
Lærlingen kan på baggrund af fagets udvikling forstå behovet for personlig efter- og videreuddannelse.
Lærlingen kan koble fagets teori og praksis ved hjælp af praktikumopgaver.
Lærlingen kan på baggrund af en forståelse af de enkelte processer (fra start til slut) i en arbejdsopgave planlægge sit arbejde og efterfølgende foretage den optimale sammensætning af værktøj, udstyr, materialer og teknikker inden for følgende områder:
 1. Sprøjte- og tørreteknikker.
 2. Klargøring af emner, som skal behandles.
 3. Af- og påmontering af øvrige karrosseridele.
 4. Reparation af autodele, herunder reparation af kompositte materialer.
 5. Sealing.
 6. Specialafdækning.
 7. Procesopbygning til afsluttende færdiglakering med forskellige materialer.
 8. Finish med forskellige efterbehandlingsmetoder.
 9. Kvalitetssikring af eget arbejde (fra planlægning over arbejdsprocesser til arbejdsresultat) ud fra gældende normer og standarder.


Dato og elevens underskrift Dato og virksomhedens underskrift Dato og skolens underskrift