PRAKTIK LOGBOG

 

 

Elevens navn

CPR

Virksomhed

CVR

 

 

 

ELEV- OG VIRKSOMHEDSVURDERING

for perioden frem til 1. Hovedforløb

  1H   2H   3H

Skemaet udfyldes (med det valgte bogstav fra listen nedenfor) først af lærlingen og efterfølgende af den praktikansvarlige. Skemaet skal benyttes som udgangspunkt for en samtale (se afsnittet ”Elevsamtaler”) om elevens standpunkt. Skemaet underskrives og medbringes på skoleopholdet.

Eleven arbejder: D Oplæring ikke startet C På begynderniveau B Godt A Selvstændigt

 

1. Afdækning og renholdelse   D C B A
Eleven kan foretage nødvendig afdækning og renligholdelse af overflader, der ikke skal males. Elev
Virksomhed

 

2. Afrensning   D C B A
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på lofter Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage afrensning af gammelt tapet og vægbeklædning. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på jern Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på facader Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på indvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på udvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage en korrekt afrensning af skimmelsvamp på overflader under 3m2 Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på gulve Elev
Virksomhed

 

3. Spartling   D C B A
Eleven kan foretage reparationsspartlinger, af lofter, vægge, facader og træværk med forskellige materialer og teknikker, klar til viderebehandling Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage spartling af gipssamlinger, herunder opsætning af armering og hjørneskinner af lofter og vægge med forskellige materialer og teknikker, klar til viderebehandling Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage fuldspartlinger af lofter, vægge og træværk med forskellige materialer og teknikker, klar til viderebehandling Elev
Virksomhed

 

4. Bundbehandlinger / grundinger   D C B A
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på lofter og vægge med forskelligt materiale. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på facader med forskelligt materiale. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på indvendigt træværk med forskelligt materiale Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på udvendigt træværk med forskelligt materiale Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage korrekte malebehandlinger på overflader, som er blevet renset for skimmel­svamp Elev
Virksomhed

 

5. Mellembehandlinger   D C B A
Eleven kan foretage forskellige mellembehandlinger på lofter og vægge af forskelligt materiale. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige mellembehandlinger på facader af forskelligt materiale. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige mellembehandlinger på indvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige mellembehandlinger på udvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan udføre en korrekte malerfuge under 2 mm Elev
Virksomhed

 

6. Færdigbehandlinger   D C B A
Eleven kan med forskellige teknikker og materialer og under hensyn til lysforhold foretage forskellige færdigbehandlinger på lofter og vægge. Elev
Virksomhed
Eleven kan med forskellige teknikker og materialer og under hensyn til lysforhold foretage forskellige færdigbehandlinger på facader. Elev
Virksomhed
Eleven kan med forskellige teknikker og materialer og under hensyn til lysforhold foretage forskellige færdigbehandlinger på indvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan med forskellige teknikker og materialer og under hensyn til lysforhold foretage forskellige færdigbehandlinger på udvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan påføre kulørstærke malinger på forskellige underlag. Elev
Virksomhed
Eleven kan benytte forskellige materialer og teknikker til lakering. Elev
Virksomhed

 

7. Airless-anlæg   D C B A
Eleven kender og kan anvende airless-anlæg på relevante arbejdsområder Elev
Virksomhed

 

8. Metaloverflader og isolerede rør   D C B A
Eleven kan behandle metaloverflader og isolerede rør fra bund- til færdigbehandling Elev
Virksomhed

 

9. Gulve   D C B A
Eleven kan udføre relevant malebehandling af forskellige gulve, herunder grunding, vedligeholdelse og færdigbehandling Elev
Virksomhed

 

10. Vægbeklædninger   D C B A
Eleven kan opsætte glasfilt, glasvæv og tapet Elev
Virksomhed

 

11. Farver   D C B A
Eleven kan foretage farveblanding og farveefterligning og farveafstemning Elev
Virksomhed

 

12. Værktøjer og hjælpemidler
Eleven kan vedligeholde og sikkerhedsmæssigt korrekt anvende relevante værktøjer og hjælpemidler til de enkelte arbejdsopgaver – herunder:
  D C B A
skærende værktøj, håndværktøj og maskiner (relevant elektrisk slibeværktøj, dampanlæg mm) Elev
Virksomhed
stiger Elev
Virksomhed
rulle- og bukkestilladser Elev
Virksomhed
lifte Elev
Virksomhed
radiatorsprøjter og Elev
Virksomhed
Airless anlæg Elev
Virksomhed

 

13. Sikkerhedsforhold
Eleven har kendskab til og kan anvende:
  D C B A
Kodemærkning Elev
Virksomhed
Sikkerhedsblade og leverandør-brugervejledninger Elev
Virksomhed
Personlige værnemidler, herunder: åndedrætsværn, handsker, høreværn, sikkerhedsbriller mm. Elev
Virksomhed
Hensigtsmæssig affaldshåndtering Elev
Virksomhed
Arbejdspladsvurdering (APV) – herunder skur- og velfærdsforanstaltninger Elev
Virksomhed

 

14. Kreativitet   D C B A
Eleven kan under faglig vejledning anvende fagets dekorative og kreative muligheder Elev
Virksomhed

 

15. Planlægning og kvalitetssikring
Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget arbejde – herunder
  D C B A
kunne tilrettelægge arbejdsprocesser i en opgave indenfor en fastlagt tidstermin Elev
Virksomhed
kunne foretage en korrekt vurdering af forholdet mellem bund, materialer og arbejdsprocesser Elev
Virksomhed
kunne vurdere om der er problemer vedr. fugt og temperatur. Elev
Virksomhed
kunne mængdeberegne forbruget af materialer Elev
Virksomhed
kunne foretage en praktisk opmåling af eget arbejde Elev
Virksomhed
kunne prissætte sit eget arbejde efter overenskomstens prisliste Elev
Virksomhed
kunne foretage en forudakkordering af eget arbejde Elev
Virksomhed
kunne foretage teknisk kvalitetskontrol Elev
Virksomhed
kunne udarbejde en skriftlig kvalitetssikringskontrol efter gældende standarter og normer Elev
Virksomhed
Eleven kender og kan foretage korrekte fugt- og temperaturmålinger, samt måling af lagtykkelser Elev
Virksomhed

 

16. Arbejdsnormer   D C B A
Eleven udviser ansvarlighed for almindelig ryddelighed på arbejdspladsen. Elev
Virksomhed
Eleven har forståelse for kvalitet/finish. Elev
Virksomhed
Eleven kan agere hensigtsmæssigt over for kunder og samarbejdspartnere. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende sit kendskab til innovation til at deltage i fagets bestræbelser på at skabe nye markeder. Elev
Virksomhed
Eleven kan ud fra praktisk malearbejde og en efterfølgende beskrivelse, stille forslag til forbedring af materialer, værktøjer, teknikker, arbejdsprocesser m.v. Elev
Virksomhed
Eleven får udviklet sin sans for at skabe mersalg ved at kunne foreslå kunderne udførelse af ar­bejdsopgaver, som ligger ud over den oprindelige aftale. Elev
Virksomhed
Eleven kan i sit arbejde tage hensyn til og sikre de energioptimerende tiltag, der er foretaget i bygningen Elev
Virksomhed

Skolemeddelelser til/fra virksomheden og eleven

 

Praktikum 1 til og med Hovedforløb 1

Indvendig bygningsmalerarbejde

Skemaets første del udfyldes af den praktikansvarlige og lærlingen – anden del af skolen.

Hvilke praktikmål indgår i elevens praktikumprojekt?  
Afdækning og renholdelse
Afrensning
Spartling
Bundbehandlinger/ grundinger
Mellembehandlinger
Færdigbehandlinger
Airless-anlæg
Metaloverflader og isolerede rør
Gulve
Vægbeklædninger

Projektevaluering (udfyldes af skolen):

 

Eleven har opnået en eller flere af følgende kompetencer via praktikumforløbet:  
Eleven kan foretage nødvendig afdækning og renligholdelse af overflader, der ikke skal males.
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på lofter
Eleven kan foretage afrensning af gammelt tapet og vægbeklædning
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på jern
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på indvendigt træværk
Eleven kan foretage en korrekt afrensning af skimmelsvamp på overflader under 3m2
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på gulve
Eleven kan foretage reparationsspartlinger, af lofter, vægge, facader og træværk med forskellige materialer og teknikker, klar til viderebehandling
Eleven kan foretage spartling af gipssamlinger, herunder opsætning af armering og hjørneskinner af lofter og vægge med forskellige materialer og teknikker, klar til viderebehandling
Eleven kan foretage fuldspartlinger af lofter, vægge og træværk med forskellige materialer og teknikker, klar til viderebehandling.
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på lofter og vægge med forskelligt materiale.
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på facader med forskelligt materiale
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på indvendigt træværk med forskelligt materiale
Eleven kan foretage korrekte malebehandlinger på overflader, som er blevet renset for skimmel­svamp
Eleven kan foretage forskellige mellembehandlinger på lofter og vægge med forskelligt materiale.
Eleven kan foretage forskellige mellembehandlinger på indvendigt træværk med forskelligt materiale
Eleven kan foretage en korrekte udføre malerfuge under 2 mm
Eleven kan med forskellige teknikker og materialer foretage forskellige færdigbehandlinger på lofter og vægge
Eleven kan med forskellige teknikker og materialer foretage forskellige færdigbehandlinger på indvendigt træværk
Eleven kan påføre kulørstærke malinger på forskellige underlag.
Eleven kan benytte forskellige materialer og teknikker til lakering.
Eleven kender og kan anvende airless-anlæg på relevante områder
Eleven kan behandle metaloverflader og isolerede rør fra bund- til færdigbehandling
Eleven kan udføre relevant malerbehandling af forskellige gulve, herunder grunding, vedligeholdelse og færdig behandling
Eleven kan opsætte glasfilt..
Eleven kan opsætte glasvæv.
Eleven kan opsætte tapet


Dato og elevens underskrift Dato og virksomhedens underskrift Dato og skolens underskrift

 

 

 

 

PRAKTIK LOGBOG

 

 

Elevens navn

CPR

Virksomhed

CVR

 

 

 

ELEV- OG VIRKSOMHEDSVURDERING

for perioden frem til 2. Hovedforløb

  1H   2H   3H

Skemaet udfyldes (med det valgte bogstav fra listen nedenfor) først af lærlingen og efterfølgende af den praktikansvarlige. Skemaet skal benyttes som udgangspunkt for en samtale (se afsnittet ”Elevsamtaler”) om elevens standpunkt. Skemaet underskrives og medbringes på skoleopholdet.

Eleven arbejder: D Oplæring ikke startet C På begynderniveau B Godt A Selvstændigt

 

1. Afdækning og renholdelse   D C B A
Eleven kan foretage nødvendig afdækning og renligholdelse af overflader, der ikke skal males. Elev
Virksomhed

 

2. Afrensning   D C B A
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på lofter Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage afrensning af gammelt tapet og vægbeklædning. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på jern Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på facader Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på indvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på udvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage en korrekt afrensning af skimmelsvamp på overflader under 3m2 Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på gulve Elev
Virksomhed

 

3. Spartling   D C B A
Eleven kan foretage reparationsspartlinger, af lofter, vægge, facader og træværk med forskellige materialer og teknikker, klar til viderebehandling Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage spartling af gipssamlinger, herunder opsætning af armering og hjørneskinner af lofter og vægge med forskellige materialer og teknikker, klar til viderebehandling Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage fuldspartlinger af lofter, vægge og træværk med forskellige materialer og teknikker, klar til viderebehandling Elev
Virksomhed

 

4. Bundbehandlinger / grundinger   D C B A
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på lofter og vægge med forskelligt materiale. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på facader med forskelligt materiale. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på indvendigt træværk med forskelligt materiale Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på udvendigt træværk med forskelligt materiale Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage korrekte malebehandlinger på overflader, som er blevet renset for skimmel­svamp Elev
Virksomhed

 

5. Mellembehandlinger   D C B A
Eleven kan foretage forskellige mellembehandlinger på lofter og vægge af forskelligt materiale. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige mellembehandlinger på facader af forskelligt materiale. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige mellembehandlinger på indvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige mellembehandlinger på udvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan udføre en korrekte malerfuge under 2 mm Elev
Virksomhed

 

6. Færdigbehandlinger   D C B A
Eleven kan med forskellige teknikker og materialer og under hensyn til lysforhold foretage forskellige færdigbehandlinger på lofter og vægge. Elev
Virksomhed
Eleven kan med forskellige teknikker og materialer og under hensyn til lysforhold foretage forskellige færdigbehandlinger på facader. Elev
Virksomhed
Eleven kan med forskellige teknikker og materialer og under hensyn til lysforhold foretage forskellige færdigbehandlinger på indvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan med forskellige teknikker og materialer og under hensyn til lysforhold foretage forskellige færdigbehandlinger på udvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan påføre kulørstærke malinger på forskellige underlag. Elev
Virksomhed
Eleven kan benytte forskellige materialer og teknikker til lakering. Elev
Virksomhed

 

7. Airless-anlæg   D C B A
Eleven kender og kan anvende airless-anlæg på relevante arbejdsområder Elev
Virksomhed

 

8. Metaloverflader og isolerede rør   D C B A
Eleven kan behandle metaloverflader og isolerede rør fra bund- til færdigbehandling Elev
Virksomhed

 

9. Gulve   D C B A
Eleven kan udføre relevant malebehandling af forskellige gulve, herunder grunding, vedligeholdelse og færdigbehandling Elev
Virksomhed

 

10. Vægbeklædninger   D C B A
Eleven kan opsætte glasfilt, glasvæv og tapet Elev
Virksomhed

 

11. Farver   D C B A
Eleven kan foretage farveblanding og farveefterligning og farveafstemning Elev
Virksomhed

 

12. Værktøjer og hjælpemidler
Eleven kan vedligeholde og sikkerhedsmæssigt korrekt anvende relevante værktøjer og hjælpemidler til de enkelte arbejdsopgaver – herunder:
  D C B A
skærende værktøj, håndværktøj og maskiner (relevant elektrisk slibeværktøj, dampanlæg mm) Elev
Virksomhed
stiger Elev
Virksomhed
rulle- og bukkestilladser Elev
Virksomhed
lifte Elev
Virksomhed
radiatorsprøjter og Elev
Virksomhed
Airless anlæg Elev
Virksomhed

 

13. Sikkerhedsforhold
Eleven har kendskab til og kan anvende:
  D C B A
Kodemærkning Elev
Virksomhed
Sikkerhedsblade og leverandør-brugervejledninger Elev
Virksomhed
Personlige værnemidler, herunder: åndedrætsværn, handsker, høreværn, sikkerhedsbriller mm. Elev
Virksomhed
Hensigtsmæssig affaldshåndtering Elev
Virksomhed
Arbejdspladsvurdering (APV) – herunder skur- og velfærdsforanstaltninger Elev
Virksomhed

 

14. Kreativitet   D C B A
Eleven kan under faglig vejledning anvende fagets dekorative og kreative muligheder Elev
Virksomhed

 

15. Planlægning og kvalitetssikring
Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget arbejde – herunder
  D C B A
kunne tilrettelægge arbejdsprocesser i en opgave indenfor en fastlagt tidstermin Elev
Virksomhed
kunne foretage en korrekt vurdering af forholdet mellem bund, materialer og arbejdsprocesser Elev
Virksomhed
kunne vurdere om der er problemer vedr. fugt og temperatur. Elev
Virksomhed
kunne mængdeberegne forbruget af materialer Elev
Virksomhed
kunne foretage en praktisk opmåling af eget arbejde Elev
Virksomhed
kunne prissætte sit eget arbejde efter overenskomstens prisliste Elev
Virksomhed
kunne foretage en forudakkordering af eget arbejde Elev
Virksomhed
kunne foretage teknisk kvalitetskontrol Elev
Virksomhed
kunne udarbejde en skriftlig kvalitetssikringskontrol efter gældende standarter og normer Elev
Virksomhed
Eleven kender og kan foretage korrekte fugt- og temperaturmålinger, samt måling af lagtykkelser Elev
Virksomhed

 

16. Arbejdsnormer   D C B A
Eleven udviser ansvarlighed for almindelig ryddelighed på arbejdspladsen. Elev
Virksomhed
Eleven har forståelse for kvalitet/finish. Elev
Virksomhed
Eleven kan agere hensigtsmæssigt over for kunder og samarbejdspartnere. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende sit kendskab til innovation til at deltage i fagets bestræbelser på at skabe nye markeder. Elev
Virksomhed
Eleven kan ud fra praktisk malearbejde og en efterfølgende beskrivelse, stille forslag til forbedring af materialer, værktøjer, teknikker, arbejdsprocesser m.v. Elev
Virksomhed
Eleven får udviklet sin sans for at skabe mersalg ved at kunne foreslå kunderne udførelse af ar­bejdsopgaver, som ligger ud over den oprindelige aftale. Elev
Virksomhed
Eleven kan i sit arbejde tage hensyn til og sikre de energioptimerende tiltag, der er foretaget i byg­ningen Elev
Virksomhed

Skolemeddelelser til/fra virksomheden og eleven

 

Praktikum 2 til og med Hovedforløb 2

Udvendig bygningsmalerarbejde

Skemaets første del udfyldes af den praktikansvarlige og lærlingen – anden del af skolen.

Hvilke praktikmål indgår i elevens praktikumprojekt?  
Afdækning og renholdelse
Afrensning
Spartling
Bundbehandlinger/ grundinger
Mellembehandlinger
Færdigbehandlinger
Værktøjer og hjælpemidler
Sikkerhedsforhold
Arbejdsnormer

Projektevaluering (udfyldes af skolen):

 

Eleven har opnået en eller flere af følgende kompetencer via praktikumforløbet:  
Eleven kan foretage nødvendig afdækning og renligholdelse af overflader, der ikke skal males.
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på facader
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på udvendigt træværk
Eleven kan foretage reparationsspartlinger, af facader og træværk med forskellige materialer og teknikker, klar til viderebehandling
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på facader med forskelligt materiale.
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på udvendigt træværk med forskelligt materiale
Eleven kan foretage forskellige mellembehandlinger på facader med forskelligt materiale.
Eleven kan foretage forskellige mellembehandlinger på udvendigt træværk med forskelligt materiale
Eleven kan med forskellige teknikker og materialer foretage forskellige færdigbehandlinger på facader.
Eleven kan med forskellige teknikker og materialer foretage forskellige færdigbehandlinger på udvendigt træværk
Eleven kan påføre kulørstærke malinger på forskellige underlag.
Eleven kan vedligeholde og sikkerhedsmæssigt korrekt anvende relevante værktøjer og hjælpemidler til de enkelte arbejdsopgaver – herunder; rulle- og bukkestilladser- lifte
Eleven har kendskab til og kan anvende; Kodemærkning
Eleven har kendskab til og kan anvende; Sikkerhedsblade og leverandør-brugervejledninger
Eleven har kendskab til og kan anvende; Personlige værnemidler, herunder: åndedrætsværn, handsker, høreværn, sikkerhedsbriller mm.
Eleven har kendskab til og kan anvende; Hensigtsmæssig affaldshåndtering
Eleven udviser ansvarlighed for almindelig ryddelighed på arbejdspladsen.
Eleven kan agere hensigtsmæssigt over for kunder og samarbejdspartnere.


Dato og elevens underskrift Dato og virksomhedens underskrift Dato og skolens underskrift

 

 

 

 

PRAKTIK LOGBOG

 

 

Elevens navn

CPR

Virksomhed

CVR

 

 

 

ELEV- OG VIRKSOMHEDSVURDERING

for perioden frem til 3. Hovedforløb

  1H   2H   3H

Skemaet udfyldes (med det valgte bogstav fra listen nedenfor) først af lærlingen og efterfølgende af den praktikansvarlige. Skemaet skal benyttes som udgangspunkt for en samtale (se afsnittet ”Elevsamtaler”) om elevens standpunkt. Skemaet underskrives og medbringes på skoleopholdet.

Eleven arbejder: D Oplæring ikke startet C På begynderniveau B Godt A Selvstændigt

 

1. Afdækning og renholdelse   D C B A
Eleven kan foretage nødvendig afdækning og renligholdelse af overflader, der ikke skal males. Elev
Virksomhed

 

2. Afrensning   D C B A
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på lofter Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage afrensning af gammelt tapet og vægbeklædning. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på jern Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på facader Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på indvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på udvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage en korrekt afrensning af skimmelsvamp på overflader under 3m2 Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vask, slibning samt afrensning med forskellige materialer og teknikker på gulve Elev
Virksomhed

 

3. Spartling   D C B A
Eleven kan foretage reparationsspartlinger, af lofter, vægge, facader og træværk med forskellige materialer og teknikker, klar til viderebehandling Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage spartling af gipssamlinger, herunder opsætning af armering og hjørneskinner af lofter og vægge med forskellige materialer og teknikker, klar til viderebehandling Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage fuldspartlinger af lofter, vægge og træværk med forskellige materialer og teknikker, klar til viderebehandling Elev
Virksomhed

 

4. Bundbehandlinger / grundinger   D C B A
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på lofter og vægge med forskelligt materiale. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på facader med forskelligt materiale. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på indvendigt træværk med forskelligt materiale Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige bundbehandlinger/grundinger på udvendigt træværk med forskelligt materiale Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage korrekte malebehandlinger på overflader, som er blevet renset for skimmel­svamp Elev
Virksomhed

 

5. Mellembehandlinger   D C B A
Eleven kan foretage forskellige mellembehandlinger på lofter og vægge af forskelligt materiale. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige mellembehandlinger på facader af forskelligt materiale. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige mellembehandlinger på indvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage forskellige mellembehandlinger på udvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan udføre en korrekte malerfuge under 2 mm Elev
Virksomhed

 

6. Færdigbehandlinger   D C B A
Eleven kan med forskellige teknikker og materialer og under hensyn til lysforhold foretage forskellige færdigbehandlinger på lofter og vægge. Elev
Virksomhed
Eleven kan med forskellige teknikker og materialer og under hensyn til lysforhold foretage forskellige færdigbehandlinger på facader. Elev
Virksomhed
Eleven kan med forskellige teknikker og materialer og under hensyn til lysforhold foretage forskellige færdigbehandlinger på indvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan med forskellige teknikker og materialer og under hensyn til lysforhold foretage forskellige færdigbehandlinger på udvendigt træværk Elev
Virksomhed
Eleven kan påføre kulørstærke malinger på forskellige underlag. Elev
Virksomhed
Eleven kan benytte forskellige materialer og teknikker til lakering. Elev
Virksomhed

 

7. Airless-anlæg   D C B A
Eleven kender og kan anvende airless-anlæg på relevante arbejdsområder Elev
Virksomhed

 

8. Metaloverflader og isolerede rør   D C B A
Eleven kan behandle metaloverflader og isolerede rør fra bund- til færdigbehandling Elev
Virksomhed

 

9. Gulve   D C B A
Eleven kan udføre relevant malebehandling af forskellige gulve, herunder grunding, vedligeholdelse og færdigbehandling Elev
Virksomhed

 

10. Vægbeklædninger   D C B A
Eleven kan opsætte glasfilt, glasvæv og tapet Elev
Virksomhed

 

11. Farver   D C B A
Eleven kan foretage farveblanding og farveefterligning og farveafstemning Elev
Virksomhed

 

12. Værktøjer og hjælpemidler
Eleven kan vedligeholde og sikkerhedsmæssigt korrekt anvende relevante værktøjer og hjælpemidler til de enkelte arbejdsopgaver – herunder:
  D C B A
skærende værktøj, håndværktøj og maskiner (relevant elektrisk slibeværktøj, dampanlæg mm) Elev
Virksomhed
stiger Elev
Virksomhed
rulle- og bukkestilladser Elev
Virksomhed
lifte Elev
Virksomhed
radiatorsprøjter og Elev
Virksomhed
Airless anlæg Elev
Virksomhed

 

13. Sikkerhedsforhold
Eleven har kendskab til og kan anvende:
  D C B A
Kodemærkning Elev
Virksomhed
Sikkerhedsblade og leverandør-brugervejledninger Elev
Virksomhed
Personlige værnemidler, herunder: åndedrætsværn, handsker, høreværn, sikkerhedsbriller mm. Elev
Virksomhed
Hensigtsmæssig affaldshåndtering Elev
Virksomhed
Arbejdspladsvurdering (APV) – herunder skur- og velfærdsforanstaltninger Elev
Virksomhed

 

14. Kreativitet   D C B A
Eleven kan under faglig vejledning anvende fagets dekorative og kreative muligheder Elev
Virksomhed

 

15. Planlægning og kvalitetssikring
Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget arbejde – herunder
  D C B A
kunne tilrettelægge arbejdsprocesser i en opgave indenfor en fastlagt tidstermin Elev
Virksomhed
kunne foretage en korrekt vurdering af forholdet mellem bund, materialer og arbejdsprocesser Elev
Virksomhed
kunne vurdere om der er problemer vedr. fugt og temperatur. Elev
Virksomhed
kunne mængdeberegne forbruget af materialer Elev
Virksomhed
kunne foretage en praktisk opmåling af eget arbejde Elev
Virksomhed
kunne prissætte sit eget arbejde efter overenskomstens prisliste Elev
Virksomhed
kunne foretage en forudakkordering af eget arbejde Elev
Virksomhed
kunne foretage teknisk kvalitetskontrol Elev
Virksomhed
kunne udarbejde en skriftlig kvalitetssikringskontrol efter gældende standarter og normer Elev
Virksomhed
Eleven kender og kan foretage korrekte fugt- og temperaturmålinger, samt måling af lagtykkelser Elev
Virksomhed

 

16. Arbejdsnormer   D C B A
Eleven udviser ansvarlighed for almindelig ryddelighed på arbejdspladsen. Elev
Virksomhed
Eleven har forståelse for kvalitet/finish. Elev
Virksomhed
Eleven kan agere hensigtsmæssigt over for kunder og samarbejdspartnere. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende sit kendskab til innovation til at deltage i fagets bestræbelser på at skabe nye markeder. Elev
Virksomhed
Eleven kan ud fra praktisk malearbejde og en efterfølgende beskrivelse, stille forslag til forbedring af materialer, værktøjer, teknikker, arbejdsprocesser m.v. Elev
Virksomhed
Eleven får udviklet sin sans for at skabe mersalg ved at kunne foreslå kunderne udførelse af ar­bejdsopgaver, som ligger ud over den oprindelige aftale. Elev
Virksomhed
Eleven kan i sit arbejde tage hensyn til og sikre de energioptimerende tiltag, der er foretaget i bygningen Elev
Virksomhed

Skolemeddelelser til/fra virksomheden og eleven

 

Praktikum 3 til og med Hovedforløb 3

Innovation inden for bygningsmalerfaget

Skemaets første del udfyldes af den praktikansvarlige og lærlingen – anden del af skolen.

Hvilke praktikmål indgår i elevens praktikumprojekt?  
Farver
Kreativitet
Planlægning og kvalitetssikring
Arbejdsnormer

Projektevaluering (udfyldes af skolen):

 

Eleven har opnået en eller flere af følgende kompetencer via praktikumforløbet:  
Eleven kan foretage farveblanding og farveefterligning
Eleven kan under faglig vejledning anvende fagets dekorative og kreative muligheder
Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget arbejde – herunder: kunne tilrettelægge arbejdsprocesserne i en opgave indenfor en fastlagt tidstermin.
Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget arbejde – herunder: kunne foretage en korrekt vurdering af forholdet mellem bund, materialer og arbejdsprocesser
Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget arbejde – herunder: kunne vurdere om der er problemer vedr. fugt og temperatur
Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget arbejde – herunder: kunne mængdeberegne forbruget af materialer
Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget arbejde – herunder: kunne foretage en praktisk opmåling af eget arbejde
Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget arbejde – herunder: kunne prissætte sit eget arbejde efter overenskomstens prisliste
Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget arbejde – herunder: kunne foretage en forudakkordering af eget arbejde
Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget arbejde – herunder: kunne foretage teknisk kvalitetskontrol
Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget arbejde – herunder: kunne udarbejde en skriftlig kvalitetssikringskontrol efter gældende standarter og normer
Eleven kender og kan foretage korrekte fugt- og temperaturmålinger, samt måling af lagtykkelser
Eleven udviser ansvarlighed for almindelig ryddelighed på arbejdspladsen.
Eleven har forståelse for kvalitet/finish.
Eleven kan agere hensigtsmæssigt over for kunder og samarbejdspartnere.
Eleven kan anvende sit kendskab til innovation til at deltage i fagets bestræbelser på at skabe nye markeder.
Eleven kan ud fra praktisk malearbejde og en efterfølgende beskrivelse, stille forslag til forbedring af materialer, værktøjer, teknikker, arbejdsprocesser m.v.
Eleven får udviklet sin sans for at skabe mersalg ved at kunne foreslå kunderne udførelse af ar­bejdsopgaver, som ligger ud over den oprindelige aftale
Eleven kan i sit arbejde tage hensyn til og sikre de energioptimerende tiltag, der er foretaget i byg­ningen


Dato og elevens underskrift Dato og virksomhedens underskrift Dato og skolens underskrift