Pension 

Pensionsordningerne for elever varierer fra overenskomst til overenskomst: 

Bygningsmaler/skiltetekniker: For elever omfattet af overenskomst mellem Dansk Byggeri og Malerforbundet

Eleven har ret til pension hos PensionDanmark, når eleven er fyldt 18 år har opnået 6 måneders anciennitet i virksomhe­den. 

Hvis eleven indgår en restlæreaftale med en virksomhed, vil eleven være omfattet af pensionsordningen fra første dag, såfremt elevens samlede forudgående uddannelsesperiode svarer til en ordinær elevs prøvetid.

Fra den 1. marts 2011 er elever, som endnu ikke er omfattet af en pensionsordning i PensionDanmark, via overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Malerforbundet omfattet af en arbejdsgiverbetalt forsikring, som giver ret til forsikring ved kritisk sygdom, ved førtidspension og ved dødsfald. 

Pas på kaffen

Bygningsmaler/skiltetekniker: For alle andre

Eleven har ret til pension hos PensionDanmark efter prøvetidens udløb.

Hvis eleven indgår en restlæreaftale med en virksomhed, vil eleven være omfattet af pensionsordningen fra første dag, såfremt elevens samlede forudgående uddannelsesperiode svarer til en ordinær elevs prøvetid. Elever, som har været i skolepraktik i over 3 måneder, vil således være pensionsberettiget ved starten af en uddannelsesaftale.

Hvis eleven allerede inden eleven bliver bygningsmalerelev har opnået ret til pension hos PensionDanmark eller en lignende arbejdsmarkedspension, har eleven ret til pen­sion fra første dag.

Autolakerere

Alle elever har ret til B&A pension efter 3 måneders ansættelse. De 3 måneder beregnes fra startdatoen på uddannelsesaftalen. 

Elever, som allerede inden de bliver vognmalerelev har opnået ret til B&A pension eller en lignende arbejdsmarkedspension, har ret til pension fra første dag. 

For alle tre fag gælder det, at pensionen indbetales (af virksomheden) til PensionDanmark. Virksomheden bidrager med 8 % af elevens løn, og eleven bidrager med 4 % af sin løn.