EUD - Uddannelsesaftale, læretid, løn (Elever under 25 år)

Uddannelsesaftale

Når du bliver ansat i en virksomhed, skal der oprettes en uddannelsesaftale mellem dig og virksomheden. Det er vigtigt, at den bliver indgået så tæt på starttidspunktet og afleveret til den tekniske skole, du skal gå på. Det er virksomhedens ansvar at få sendt aftalen så hurtigt som muligt til virksomheden. 

I aftalen fastsættes blandt andet læretid, lønforhold og lignende. Du kan se uddannelsesaftaleblanketten på Undervisningsministeriets blanketside

Der findes mange forskellige typer aftaler, og dem kan du læse om i Undervisningsministeriets folder ”Sådan indgår du en uddannelsesaftale”. 

Ophævelse af uddannelsesaftale

De første tre måneder af uddannelsesaftalens varighed er prøvetid, hvor hver af parterne kan ophæve uddannelsesaftalen uden begrundelse. Skoleophold regnes ikke med i prøvetiden. Hvis du er syg i mere end 1 måned af prøvetiden, forlænges den med et tilsvarende antal dage. 

Efter prøvetiden er aftalen principiel uopsigelig, men man kan dog altid hæve uddannelsesaftalen gensidigt. 

Under visse forhold kan aftalen også hæves ensidigt – for eksempel hvis den anden part misligholder sine forpligtelser i henhold til uddannelsesaftalen. Kontakt altid din organisation, før du hæver en kontrakt ensidigt.

Elever under 25

Læretid og løn: Bygningsmaler og skiltetekniker

Der er variabel uddannelseslængde: Uddannelsens hovedforløb har en varighed mellem 2 år og 9 måneder og 3 år og 3 måneder. 

For EUD’ere, som har gennemført grundforløbet uden uddannelsesaftale gælder, at den enkelte uddannel­sesaftale skal afsluttes med den svendeprøve, som ligger tættest på 3 år og 1 måned. 

Hvis EUD-eleven har indgået uddannelsesaftale for hele/eller dele af grundforløbet, lægges denne tid til de 3 år og 1 måned, før man beregner svendeprøvetidspunktet. 

Afslutningstidspunkter for uddannelsesaftaler: 

For elever på samtlige skoler på nær TEC: Fredag i uge 24 og fredag i uge 50. 

For elever på TEC: Fredag i uge 11, 24, 37 eller 50. 

Lønperioder og elevlønninger pr. uge:

Kontraktperioden for er opdelt i op til 4 lønperioder. Længden på den første lønperiode er variabel. De tre næste er hver på et år. Man skal altid tage udgangspunkt i uddannelsesaftalens afslutningstidspunkt.

Du skal være meget opmærksom på, hvornår du skifter lønperiode, og hvornår lønnen i den enkelte lønperiode reguleres (hvert år i den uge, hvor 1. marts indgår. 

Løn pr. uge

Bygningsmaler og skilteteknikere

Lønperiode 1 pr. 1. marts 2022

2.181,03 kr.

Lønperiode 2 pr. 1. marts 2022

2.804,20 kr.

Lønperiode 3 pr. 1. marts 2022

3.505,24 kr.

Lønperiode 4 pr. 1. marts 2022

4.050,49 kr.

Lønangivelserne er vejledende, og Fællesudvalget påtager sig derfor intet ansvar for eventuelle fejl heri.
Da parterne er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om lønninger, lønperioder mm., skal vi henvise til lønangivelserne i den overenskomst, I er underlagt.

Bygningsmalerelever, som arbejder i uorganiserede virksomheder, følger Danske Malermestres overenskomst med Malerforbundet. 

Samtlige skilteteknikerelever følger også overenskomsten mellem DanskeMalermestre og Malerforbundet

 

 

Læretid og løn: Autolakerer

Læretiden er fast og uddannelsens hovedforløb har en varighed på 3 år og 3 måneder. 

Hvis EUD-eleven har indgået uddannelsesaftale for hele/eller dele af grundforløbet, lægges denne tid til de 3 år og 3 måneder. 

Lønperioder og elevlønninger pr. uge:

Kontraktperioden for er opdelt i op til 4 lønperioder. Længden på den første lønperiode er variabel. De tre næste er hver på et år. Man skal altid tage udgangspunkt i uddannelsesaftalens afslutningstidspunkt

Du skal være meget opmærksom på, hvornår du skifter lønperiode, og hvornår lønnen i den enkelte lønperiode reguleres (hvert år i den uge, hvor 1. marts indgår). 

Løn pr. uge 

Autolakerere

Lønperiode 1 pr. 1. marts 2022

2.249,89 kr.

Lønperiode 2 pr. 1. marts 2022

2.967,20 kr.

Lønperiode 3 pr. 1. marts 2022

3.936,13 kr.

Lønperiode 4 pr. 1. marts 2021

4.734,46 kr.

 

 Frivalgskonto: Der skal indsættes 0,7% af den ferieberettigede løn

Lønangivelserne er vejledende, og Fællesudvalget påtager sig derfor intet ansvar for eventuelle fejl heri.
Da parterne er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om lønninger, lønperioder mm., skal vi henvise til lønangivelserne i den overenskomst, I er underlagt.

Autolakererelever, som arbejder i uorganiserede virksomheder, følger Autobranchens Arbejdsgiverforenings overenskomst med Malerforbundet.