Bygningsmaler- og Skilteteknikere lærlinge

Væsentlige ændringer i løn og ansættelsesforhold for uddannelsesområdets lærlinge:

Lønninger

1. juli 2023

1. januar 2024

Lønperiode 1

2.930,39 kr./uge

3.032,95 kr./uge

Lønperiode 2

3.662,98 kr./uge

3.791,18 kr./uge

Lønperiode 3

4.232,76 kr./uge

4.380,91 kr./uge

Voksenlærlinge

139,85 kr./time

144,35 kr./time


- Lærlinge overgår til lønperiode 2 når der resterer 2 år af uddannelsen og til lønperiode 3 hel sidste læreår.

Ferieløn og ferietillæg
Lærlingen har ret til 5 ugers ferie i ferieåret med den aktuelle lønsats ved ansættelse i perioden fra 1. september til 30. august.

Bliver lærlingen ansat mellem den 1. november og 30. juni har lærlingen kun ret til 3 ugers ferie – suppleret med op til en uge, hvis oplæringsvirksomheden holder julelukket. Ansættes lærlingen mellem 1. juli og 30. august opnås der først ret til ferie efter den 1. september.

Lærlingen opsparer løbende 1% af den ferieberettigede løn i ferietillæg. Tillægget udbetales løbende i takt med den afholdte ferie eller to gange årligt:
- for perioden 1. september til 31. maj skal tillægget udbetales sammen med lønnen for maj måned.
- for perioden 1. juni til 31. august skal tillægget udbetales sammen med lønnen for august måned.

SH-dage og Feriefridage
Lærlinge har ret til løn på sh-dage og overenskomstmæssige fridage.
Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. Påskedag, 1. maj, Kr. Himmelfartsdag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag fra kl. 12.00, 1. Juledag og 2. Juledag.

Er lærlingen ansat før 1. juli har lærlingen ret til 5 feriefridagene med løn i samme år. Hvis ansættelsen er sket efter 1. juli, opnås der først ret til 5 feriefridagene med løn i det efterfølgende år fra 2. januar.

Ikke afholdt feriefridage udbetales til lærlingen.

Særlig lønopsparing
Lærlinge i 1. og 2. lønperiode opsparer fra den 1. marts 2024 en særlig lønopsparing på 2,00% af den ferieberettigede løn. Opsparingen udbetales til lærlingen med årets sidste lønudbetaling. Det kan dog aftales at opsparingen indbetales på lærlingens pensionsordning eller anvendes i forbindelse med barns anden sygedag.

Lærlinge i 3. lønperiode opsparer allerede fra den 1. marts 2022 12,75% af den ferieberettigede løn (fra den 1. marts 2024 hæves opsparingssatsen i 3 lønperiode til 14,55%).

Den del af opsparingen der er opsparet inden den 31. december i det sidste læreår udbetales til lærlingen med den sidste lærlingeløn.

Ved ophør/fratrædelse udbetales saldoen på den særlige lønopsparing med den sidste løn.

Pensionsopsparing
Lærlinge er berettiget til pensionsopsparing fra uddannelsens start, hvis de allerede har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, i modsat fald først efter endt prøvetid. Pensionssatsen udgør 12% fra 1. juni 2023 – 2% betales af lærlingen selv og 10% af oplæringsvirksomheden.

Pensionsbeløbet indbetales månedlig til PensionDanmark.

Lønangivelserne er vejledende, og Fællesudvalget påtager sig derfor intet ansvar for eventuelle fejl heri.
Da parterne er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om lønninger, lønperioder mm., der henvises til lønangivelserne i den overenskomst, der er gældende for uddannelsesområdet.

 

 

Autolakerelærlinge

Væsentlige ændringer i løn og ansættelsesforhold for uddannelsesområdets lærlinge:

Lønninger

1.marts 2023

1. marts 2024

Lønperiode 1

2.351,14 kr./uge

2.433,42 kr./uge

Lønperiode 2

3.100,72 kr./uge

3.209,25 kr./uge

Lønperiode 3

4.113,26 kr./uge

4.257,22 kr./uge

Lønperiode 4

4.947,51 kr./uge

5.120,67 kr./uge

Voksenlærlinge

138,50 kr./time

143,00 kr./time


Lærlingelønnen reguleres hvert år i den uge, hvor den 1. marts indgår - samt i 4 lønperioder. Lærlingen vil normalt starte i lønperiode 1, men indplaceres og overgår til de efterfølgende lønperioder, når der er henholdsvis 3 år, 2 år og 1 år tilbage af læretiden – hele sidste år er lærlingen i lønperiode 4.

Ferieløn og ferietillæg
Normalt har autolakererlærlingen ret til 5 ugers ferie i ferieåret med den aktuelle lønsats ved ansættelse i perioden fra 1. september til 30. august.

Bliver lærlingen ansat mellem den 1. november og 30. juni har lærlingen kun ret til 3 ugers ferie – suppleret med op til en uge hvis oplæringsvirksomheden holder julelukket. Ansættes lærlingen mellem 1. juli og 30. august opnås der først ret til ferie efter den 1. september.

Lærlingen opsparer løbende 1% af den ferieberettigede løn i ferietillæg. Tillægget udbetales løbende i takt med den afholdte ferie eller to gange årligt:
- for perioden 1. september til 31. maj skal tillægget udbetales sammen med lønnen for maj måned.
- for perioden 1. juni til 31. august skal tillægget udbetales sammen med lønnen for august måned.

SH-dage og Feriefridage
Autolakererlærlinge har ret til løn på sh-dage og overenskomstmæssige fridage.
Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. Påskedag, 1. maj, Kr. Himmelfartsdag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag, Juleaftensdag, 1. Juledag og 2. Juledag.

Autolakererlærlinge har ret til 5 feriefridage i et ferieår. Er lærlingen ansat i perioden mellem 1. juli og 31. august opnås der først ret til feriefridage efter den 1. september.

Ikke afholdt feriefridage udbetales til lærlingen i forbindelse med udbetaling af ferietillægget.

Fritvalgskonto
Lærlinge opsparer løbende 5% af den ferieberettigede løn til en personlig Fritvalgskonto. Satsen stiger til 7% med virkning fra den 1. marts 2024.

Lærlingen kan løbende få udbetalt beløb af sit indestående på kontoen i forbindelse med løn, ferie, feriefri, SH-dage mm. Indestående kan ved ferieårets udløb udbetales eller overføres til det efterfølgende år efter lærlingens eget ønske. Ved uddannelsesaftalens ophævelse/ophør udbetales kontoens indestående med sidste løn.

Pensionsopsparing
Lærlinge er berettiget til pensionsopsparing fra uddannelsens start, hvis de allerede har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, i modsat fald først efter endt prøvetid. Pensionssatsen udgør 12% fra 1. juni 2023 – 2% betales af lærlingen selv og 10% af oplæringsvirksomheden.

Pensionsbeløbet indbetales månedlig til PensionDanmark.

Lønangivelserne er vejledende, og Fællesudvalget påtager sig derfor intet ansvar for eventuelle fejl heri.
Da parterne er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om lønninger, lønperioder mm., der henvises til lønangivelserne i den overenskomst, der er gældende for uddannelsesområdet.