Læretid

Erhvervsuddannelse for unge under 25 år (EUD)

Bygningsmaler og skiltetekniker

Der er variabel uddannelseslængde: Uddannelsens hovedforløb har en varighed mellem 2 år og 9 måneder og 3 år og 3 måneder. 

For EUD’ere, som har gennemført grundforløbet uden uddannelsesaftale gælder, at den enkelte uddannel­sesaftale skal afsluttes med den svendeprøve, som ligger tættest på 3 år og 1 måned. 

Hvis EUD-eleven har indgået uddannelsesaftale for hele/eller dele af grundforløbet, lægges denne tid til de 3 år og 1 måned, før man beregner svendeprøvetidspunktet. 

Afslutningstidspunkter for uddannelsesaftaler: 

For elever på samtlige skoler på nær TEC:
Fredag i uge 24 og fredag i uge 50. 

For elever på TEC:
Fredag i uge 11, 24, 37 eller 50.

Autolakerer

Uddannelsens hovedforløb har en varighed på 3 år og 3 måneder. 

Hvis EUD-eleven har indgået uddannelsesaftale for hele/eller dele af grundforløbet, lægges denne tid til de 3 år og 3 måneder.

Erhvervsuddannelse for voksne over 24 år (EUV2) i bygningsmaler-, skiltetekniker- og autolakereruddannelserne

Der er ikke variabel varighed for de voksne, som der er for de unge. Det medfører, at der ofte vil forekomme restlæretid efter svendeprøven for en euv2-elev. Hovedforløbets varighed skal fastsættes til 2 år 6 måneder, med mindre EUV-eleven har opnået standardmerit i henhold til bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen (og/eller individuel merit, som er godkendt af det faglige udvalg). 

På grund af meritforholdene skal alle EUV-elever kompetenceafklares, før læretiden fastsættes, så virksomheden skal straks rette henvendelse til den tekniske skole, hvis man ønsker at indgå en uddannelsesaftale med en EUV-elev. 

Hvis EUV-eleven har indgået uddannelsesaftale for dele af grundforløbet, lægges denne tid til de 2 år og 6 måneder.

EUX

Uddannelsens hovedforløb varer for elever i eux-forløb mellem 3 år og 5 måneder og 3 år og 6 måneder.

For EUX’ere, som har gennemført grundforløbet uden uddannelsesaftale gælder følgende vedrørende læng­den på uddannelsesaftalen: 

EUX-elever med start i januar:
Udlæres efter 3 år og 6 måneder – aflægger eux-eksamen i december og svendeprøve med i juni med afslut­ning fredag i uge 24. 

EUX-elever med start i august:
Udlæres efter 3 år og 5 måneder – aflægger eux-eksamen i juni og svendeprøve i december med afslutning fredag i uge 50.

Hvis EUX-eleven har indgået uddannelsesaftale for hele/eller dele af grundforløbet, lægges denne tid til de 3 år og 6 måneder / 3 år og 5 måneder.