Malerfaget
Malerfaget er ikke bare et fag – men tre forskellige fag:

Autolakerer
Bygningsmalere
Skilteteknikkere

Maleruddannelserne er som de fleste andre erhvervsuddannelserne vekseluddannelser – der foregår på en erhvervsskole og en godkendt oplæringsvirksomhed.

Uddannelsernes skoleophold er delt op i grund- og hovedforløb med mellemliggende oplæringsforløb i en eller flere oplæringsvirksomhed.  

Praktikvirksomhederne godkendes af det faglige udvalg – Malerfagets faglige Fællesudvalg.

Uddannelsen har en samlet varighed på 4 år og 3 måneder til 4 år og 6 måneder – uddannelsen kan dog afkortes efter lærlingens kompetencer, merit for tidligere opnående kompetencer eller forlænges som følge af sygdom og orlov.

Uddannelserne afsluttes med en svendeprøve.