Afsluttende praktikerklæring

Det attesteres hermed, at nedennævnte elev har været i lære i nedennævnte tidsrum og har gennemført læretiden i henhold til de gældende bestemmelser for uddannelsen.