For virksomheder – EUD-elever (under 25 år) - Løn

Lønperioder og elevlønninger pr. uge

Kontraktperioden for er opdelt i op til 4 lønperioder. Længden på den første lønperiode er variabel. De tre næste er hver på et år. Man skal altid tage udgangspunkt i uddannelsesaftalens afslutningstidspunkt. (Lønperiode 4 starter således præcist et år før udlæringstidspunktet). 

Man skal være meget opmærksom på, hvornår eleven skifter lønperiode, og hvornår lønnen i den enkelte lønperiode reguleres (hvert år i den uge, hvor 1. marts indgår. 

I lyset af ”Corona-situationen” har arbejdsmarkedets parter og regeringen indgået en aftale om en ekstraordinær løntilskudsordning som gælder for perioden 1. maj til 31. december 2020: 

Private virksomheder vil resten af 2020 få dækket 75 % af deres igangværende lærlinges løn. 

Der ydes et løntilskud på 45 % ved indgåelse af nye korte uddannelsesaftaler.

Der ydes et løntilskud på 90 % ved indgåelse af ordinære uddannelsesaftaler.

Alle arbejdsgivere på både det offentlige og private område får desuden forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 procent i 2. halvår af 2020.

Der skal ikke søges om tilskud. AUB (Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag) udbetaler automatisk.

 

Løn pr. uge

Bygningsmaler / Skiltetekniker

Autolakerer

Lønperiode 1 pr. 1. marts 2020

2.108,72 kr.

2.175,30 kr.

Lønperiode 2 pr. 1. marts 2020

2.711,23 kr.

2.868,83 kr.

Lønperiode 3 pr. 1. marts 2020

3.389,03 kr.

3.805,63 kr.

Lønperiode 4 pr. 1. marts 2020

3.916,20 kr.

4.577,51 kr.

 

 

Frivalgskonto: Der skal indsættes 0,7% af den ferieberettigede løn

Lønangivelserne er vejledende, og Fællesudvalget påtager sig derfor intet ansvar for eventuelle fejl heri.
Da parterne er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om lønninger, lønperioder mm., skal vi henvise til lønangivelserne i den overenskomst, I er underlagt.

Bygningsmalerelever, som arbejder i uorganiserede virksomheder, følger Danske Malermestres overenskomst med Malerforbundet.

Samtlige skilteteknikerelever følger også overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet. 

Autolakererelever, som arbejder i uorganiserede virksomheder, følger Autobranchens Arbejdsgiverforenings overenskomst med Malerforbundet.