For virksomheder – EUD-elever (under 25 år) - Løn

Lønperioder og elevlønninger pr. uge

Kontraktperioden for er opdelt i op til 4 lønperioder. Længden på den første lønperiode er variabel. De tre næste er hver på et år. Man skal altid tage udgangspunkt i uddannelsesaftalens afslutningstidspunkt. (Lønperiode 4 starter således præcist et år før udlæringstidspunktet). 

Man skal være meget opmærksom på, hvornår eleven skifter lønperiode, og hvornår lønnen i den enkelte lønperiode reguleres (hvert år i den uge, hvor 1. marts indgår. 

I lyset af ”Corona-situationen” har arbejdsmarkedets parter og regeringen indgået en aftale om en ekstraordinær løntilskudsordning som gælder for perioden 1. maj til 31. december 2020: 

Private virksomheder vil resten af 2020 få dækket 75 % af deres igangværende lærlinges løn. 

Der ydes et løntilskud på 45 % ved indgåelse af nye korte uddannelsesaftaler.

Der ydes et løntilskud på 90 % ved indgåelse af ordinære uddannelsesaftaler.

Alle arbejdsgivere på både det offentlige og private område får desuden forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 procent i 2. halvår af 2020.

 

Løn pr. uge

Bygningsmaler / Skiltetekniker

Autolakerer

Lønperiode 1 pr. 1. marts 2020

2.108,72 kr.

2.175,30 kr.

Lønperiode 2 pr. 1. marts 2020

2.711,23 kr.

2.868,83 kr.

Lønperiode 3 pr. 1. marts 2020

3.389,03 kr.

3.805,63 kr.

Lønperiode 4 pr. 1. marts 2020

3.916,20 kr.

4.577,51 kr.

 

 

Frivalgskonto: Der skal indsættes 0,7% af den ferieberettigede løn

Bygningsmalerelever, som arbejder i uorganiserede virksomheder, følger Danske Malermestres overenskomst med Malerforbundet i Danmark. 

Samtlige skilteteknikerelever følger også overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet. 

Autolakererelever, som arbejder i uorganiserede virksomheder, følger Autobranchens Arbejdsgiverforenings overenskomst med Malerforbundet i Danmark.