Malerfagets Faglige Fællesudvalg - Sekretariat og medlemmer

Malerfagets Faglige Fællesudvalg
Islands Brygge 26
2300 København S.

CVR-nummer: 44 93 95 17

Du kan henvende dig til sekretariatet på
3315 6101
post@mffu.dk

Sekretær Hans-Henrik Sønnersgaard
Mobil: 2213 3582

Sekretær Birgit Nielsen
birgit@mffu.dk 

Medlemmer

Formand Per Vangekjær (Danske Malermestre)
4542 1514
post@aagemoeller.dk

Jørgen Larsen (Danske Malermestre)
4011 4871
jorgen@malerfirmaetjl.dk

Pladsen er for øjeblikket ikke besat (AutoBranchens ArbejdsgiverForening)

Rasmus Juul (Malerforbundet)
2760 5532
rjj@maler.dk

Kim Petersen (Malerforbundet)
2460 3398
klp@maler.dk

Elisabeth Petersen (Malerforbundet)
2882 1818
elp@maler.dk

Tilforordnet elev i henhold til erhvervsuddannelsesloven

Amalie Segall
6128 8323
amalie.segall@hotmail.com

Øvrige tilforordnede

Casper Burlin (Dansk Erhverv - Autobranchens ArbejdsgiverForening)
2265 0925
cbur@danskerhverv.dk

Niels Håkonsen (Danske Malermestre)
22 64 30 97
nh@malermestre.dk