Fællesudvalgets arbejdsopgaver

I 1937 blev den daværende lærlingelov revideret, og som noget nyt skulle der nu nedsættes såkaldte faglige udvalg, hvis medlemmer skulle bestå af organisationsrepræsentanter.

Den 23. februar 1938 etablerede malerfagets organisationer Malerfagets faglige Fællesudvalg. 

I dag reguleres det faglige udvalgs opgaver i henhold til Erhvervsuddannelsesloven, og Malerfagets faglige Fællesudvalg har blandt andet følgende opgaver: 

Udvalget bidrager til Undervisningsministeriet bekendtgørelser om bygningsmaler-, skiltetekniker- og autolakereruddannelserne. Det er Fællesudvalget, 

 • som fastsætter uddannelserne varighed og fordeling af praktik- og skoleophold
 • som udarbejder målene for område- og specialefag (altså de malerfaglige dele af uddannelsernes indhold) 
 • som ud fra Undervisningsministeriets grundfagsbekendtgørelse vælger de grundfag (altså de fag, som i sit indhold ”rækker ud over” det rent malerfaglige), man ønsker skal være en del af uddannelserne
 • som udarbejder målene for den del af uddannelserne, som foregår som praktikophold ude i bygningsmaler-, skilte- og autolakerervirksomhederne 
 • som godkender virksomheder til at uddanne elever 
 • Fællesudvalget står (i et samarbejde med skoler og svendeprøvekommissioner) for tilmelding af elever mm. til prøverne

Foruden det nævnte bekendtgørelsesarbejde tager Fællesudvalget sig blandt andet af: 

 • dispensationssager (forlængelse/afkortelse af læretid) 
 • Klager fra elever, som ikke er blevet optaget i skolepraktik eller som er udmeldt af skolepraktik 
 • udvikling af efteruddannelseskurser (i et samarbejde med BAI – Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri). 
 • servicering af de lokale uddannelsesudvalg 
 • diverse informationsopgaver (for skoler, organisationer, virksomheder, elever mm) 
 • Skills: Blandt andet udarbejdelse af opgaver til regionsmesterskaber og til danmarksmesterskabet for bygningsmalere. Afholdelse af Danmarksmesterskabet.

Tapetrulning