Svendeprøvekommissioner

Ved hver skole, hvor man gennemfører bygningsmaleruddannelsen fuldt ud, har Malerfagets Faglige Fællesudvalg nedsat en svendeprøvekommission, som har ansvaret for, dels den praktiske/administrative afvikling af prøverne, dels for bedømmelsen af prøverne. 

Hver kommission består normalt af 4 medlemmer (2 arbejdsgiver- og 2 arbejdstagerrepræsentanter) og 4 suppleanter. En suppleant deltager i bedømmelsen, hvis et medlem er inhabil eller på anden måde er forhindret i at deltage i bedømmelsen. 

For skilteteknikeruddannelsens vedkommende er det den samme svendeprøvekommission, som bedømmer prøverne på TEC og på Teknisk Skole Silkeborg. 

Svendeprøven i autolakereruddannelsen afvikles som en del af det sidste skoleophold. Prøverne bedømmes derfor af en faglærer og 2 censorer, som er udpeget af Malerfagets Faglige Fællesudvalg.

Forkortelsesforklaring

På undersiderne bruges følgende forkortelser:

DM = Danske Malermestre

ABAF = Autobranchens Arbejdsgiverforening

MF = Malerforbundet i Danmark