Lokale uddannelsesudvalg

De lokale uddannelsesudvalg skal sikre kontakten mellem den enkelte tekniske skole og det lokale arbejdsmarked. Den tekniske skole skal nedsætte en række lokale uddannelsesudvalg, som tilsammen dækker alle de uddannelser, skolen udbyder. I dag er det for det meste sådan, at der er nedsat et uddannelsesudvalg for hver uddannelse. 

Et uddannelsesudvalg indenfor bygningsmaler-, autolakerer- og skilteteknikeruddannelserne består af: 

  • et antal lokale repræsentanter for de organisationer, der er repræsenteret i Malerfagets Faglige Fællesudvalg (Danske Malermestre/Autobranchens Arbejdsgiverforening og Malerforbundet). 
  • en række tilforordnede: En repræsentant for skolens ledelse, en lærerrepræsentant og eventuelt en elevrepræsentant. 
  • eventuelle ”eksperter”, som er udpeget af skolen. De organisationsudpegede skal dog udgøre et flertal i udvalget. 

Et lokalt uddannelsesudvalg har en lang række opgaver. Udvalget: 

  • skal i et samarbejde med skolen fastlægge undervisningens nærmere indhold inden for de regler, som er fastsat i bekendtgørelsen og i uddannelsesordningen om uddannelsen. (herunder lokal undervisningsplan, bedømmelsesplan, og evaluering af skoleophold). 
  • skal rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelsen. 
  • skal følge behovet for at forny uddannelsesbekendtgørelsen og komme med ændringsforslag til den. 
  • skal virke for samarbejdet mellem skole og det lokale arbejdsmarked. Det vil sige, at udvalget blandt andet skal arbejde for, at der fremskaffes det nødvendige antal praktikpladser. 
  • skal tages med på samråd i forbindelse med tilrettelæggelse af skolepraktik (Udvalget kan medvirke ved skolens egnethedsbedømmelse af skolepraktikeleverne. 
  • skal samarbejde med skolen om kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af skolepraktik. 

Glade autolakerere

Forkortelsesforklaring

På undersiderne bruges følgende forkortelser:

DM = Danske Malermestre

DB = Dansk Byggeri

ABAF = Autobranchens Arbejdsgiverforening

MF = Malerforbundet i Danmark