Refusion: Løn, befordring, ophold 

Løn

Når din elev er på skole, får du refunderet en del af dine lønudgifter af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). De aktuelle satser pr. 1. januar 2018: 

1. læreår pr. uge: 2.560,00 kr.

2. læreår pr. uge: 2.840,00 kr.

3. læreår pr. uge: 3.200,00 kr.

4. læreår pr. uge: 3.760,00 kr.

Voksenelever med særlig lønaftale (maksimalt pr. skoleuge): 5.100,00 kr.

Lønrefusionen kan maksimalt udgøre 100 % af lønudgiften. AUB udbetaler automatisk refusionen til virksomheden.

Selv om svendeprøven i bygningsmaler- og skilteteknikeruddannelserne afholdes på teknisk skole, så er de ikke en del af et skoleophold, og der er derfor ikke AUB-lønrefusion under prøven. Den afsluttende faglige prøve for autolakerer-eleverne ligger i sidste skoleophold, og her er der derfor refusion. da prøven er en del af skoleopholdet.

Hvis eleven modtager løn under frivillig skoleundervisning, vil der være lønrefusion for maksimalt 4 ugers frivillig undervisning i grundforløbet og for maksimalt 8 ugers frivillig påbygning i hovedforløbet. 

Befordring

Under praktikopholdene følger eleven overenskomstens regler om kørepenge. 

Under skoleophold skal virksomheden betale, hvad det koster at komme til skole med billigste offentlige transportmiddel, hvis afstanden er over 20 km. tur/retur. AUB refunderer 80% af udgiften. 

Hvis eleven bor på skolehjem, skal virksomheden betale for start- og sluttransport samt for ud- og hjemrejse i weekenderne. 

For at få befordringstilskuddet udbetalt skal oplysningerne godkendes af virksomheden på AUB's selvbetjening. 

Skolehjem

Virksomheden skal betale elevens ophold på skolehjem. AUB refunderer udgiften, hvis 

  • kostopholdet er nødvendigt - det vil sige at transporttiden mellem elevens hjem og nærmeste skole er mindst 5 kvarter. 
  • kostopholdet er aftalt mellem elev og virksomhed og skolen ikke er den nærmeste skole.