Tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Virksomheden kan søge tilskud til lønnen i praktikperioden ved ansættelse af voksenlærlinge – der er fyldt 25 år inden uddannelsens påbegyndelse og aflønnes med mindstelønnen for ufaglærte inden for uddannelsesområdet.

Ansøgningen skal fremsendes til Jobcenteret i læringens bopælskommune senest en måned efter uddannelsens påbegyndelse.

Der vil kunne søges om tilskud til:

  • Ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse (ikke anvendt i 5 år)*
  • Ledige faglærte (mere end 6 måneder) *
  • Beskæftigede ufaglærte lønmodtagere (der påbegynder en uddannelse på positivlisten) **

Der må ikke modtages andre tilskud i praktikperioden – under skoleophold kan der efter ansøgning til AUB opnås tilskud til lønnen under opholdet samt transport.

*) Tilskud på 45 kr./time i hele uddannelsesforløbet

**) Tilskud på 30 kr./time i op til 2 år

Yderligere og udtømmende oplysninger kan findes Voksenlærlingeordningen (star.dk)

 

Lønrefusion under skoleophold mv.

Der modtages tilskud fra AUB i forbindelse med lærlinges skoleophold – for voksenlærlinge skal der dog søges ved første skoleophold.

Det er en forudsætning

  • At der er indgået en godkendt uddannelsesaftale
  • At lærlingen ikke arbejder samtidig med sit skoleophold
  • At lærlingen får overenskomstmæssig løn

Tilskuddet dækker maksimalt lærlingens løn uden tillæg – AUB beregner automatisk refusionen.

Til og med 2023 ydes der et forhøjet tilskud til aflønningen af lærlinge – dog ikke lærlinge på korte aftale eller delaftaler. 

Der ydes efter særlige regler tilskud til indgåede restlæreaftaler med lærlinge der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale.

Der ydes tilskud til befordring for lærlingens transport fra bopæl til skole/indkvarteringssted t/r for mere en 20 km/rejsedag. Tilskuddet udgør højest 80% af lærlingens udgift – dog max billigst mulige pris for offentlige transport.

Der ydes ikke løntilskud i forbindelse med svendeprøven – autolakere er dog undtaget dag prøven indgår i sidste skoleophold.

Yderligere udtømmende oplysninger Arbejdsgiver - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) | Virk

 

Tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Virksomheden kan søge tilskud til lønnen i praktikperioden ved ansættelse af voksenlærlinge – der er fyldt 25 år inden uddannelsens påbegyndelse og aflønnes med mindstelønnen for ufaglærte inden for uddannelsesområdet.

Ansøgningen skal fremsendes til Jobcenteret i læringens bopælskommune senest en måned efter uddannelsens påbegyndelse.

Der vil kunne søges om tilskud til:

  • Ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse (ikke anvendt i 5 år)*
  • Ledige faglærte (mere end 6 måneder) *
  • Beskæftigede ufaglærte lønmodtagere (der påbegynder en uddannelse på positivlisten) **

Der må ikke modtages andre tilskud i praktikperioden – under skoleophold kan der efter ansøgning til AUB opnås tilskud til lønnen under opholdet samt transport.

*) Tilskud på 45 kr./time i hele uddannelsesforløbet

**) Tilskud på 30 kr./time i op til 2 år

Yderligere og udtømmende oplysninger kan findes Voksenlærlingeordningen (star.dk)