Tilmeldingsprocedure

Tilmelding til svendeprøve i maj/juni 2019

Eleven er tilmeldt når praktikerklæring er indsendt i udfyldt stand og svendeprøvegebyret på 3.700,- kr. er betalt senest den 16. maj 2019

I skal benytte Jer af siderne vedrørende

Vi skal anmode Jer om

  • at sikre, at Jeres elev (elever) kender mødetid og mødested samt møder rettidigt til prøven.
  • at informere eleven om prøvens indhold – se siden med svendeprøvebeskrivelse (henvis eleven til siden eller print den ud til eleven)
  • at gøre eleven opmærksom på, at hver af de 4 opgaver i prøven hver tæller med ¼ i det samlede resultat
  • at elementer så som medbragt stuk og lignende ikke indgår i bedømmelsen af den malede dekoration (opgave 1). Der må gerne benyttes airbrush.