Tilmeldingsprocedure

Tilmelding til svendeprøve i december 2022

Eleven er tilmeldt når praktikerklæring er indsendt i udfyldt stand og svendeprøvegebyret på 3.700,- kr. er betalt senest den 10. november 2022

I skal benytte Jer af siderne vedrørende

Vi skal anmode Jer om

  • at sikre, at Jeres elev (elever) kender mødetid og mødested samt møder rettidigt til prøven.
  • at informere eleven om prøvens indhold – henvis eleven til menupunkterne "Svendeprøvebeskrivelse" og "Retningslinjer for svendeprøve" (sidstnævnte er en PDF-fil, som kan udprintes)
  • at elementer så som medbragt stuk og lignende ikke indgår i bedømmelsen af "Opgave 2: Dekoration".