Tilmeldingsprocedure

Tilmelding til svendeprøve maj/juni 2024

Lærlingen er tilmeldt når praktikerklæring er indsendt i udfyldt stand og svendeprøvegebyret på 5.500,- kr. er betalt senest den 13. maj 2024

Danske Malermestre har indgået en organisationsaftale om, at hele svendeprøvegebyret for alle medlemmer af Danske Malermestre vil blive betalt af Malerfagets kompetencefond MALKOM.

 

I skal benytte Jer af siderne vedrørende

Vi skal anmode Jer om

  • at sikre, at Jeres lærling kender mødetid og mødested samt møder rettidigt til prøven.
  • at informere lærlingen om prøvens indhold – henvis lærlingen til menupunkterne "Svendeprøvebeskrivelse" og "Retningslinjer for svendeprøve" (sidstnævnte er en PDF-fil, som kan udprintes)
  • at elementer så som medbragt stuk og lignende ikke indgår i bedømmelsen af "Opgave 2: Dekoration".